Om

 

Vissa är mycket målmedvetna i livet, vi andra kan vara mer osäkra och ibland vilsna i livet. Det är helt normalt att känna sig osäker och vilsen i tider av snabba förändringar och instabilitet.


Att göra olika typer av misstag är även det helt naturligt för oss jordmänniskor eftersom vi ännu inte är färdigutvecklade. Men det gäller att inte ge upp och tappa sugen när man gjort ett misstag eller ett misslyckande. Som ett japanskt ordspråk säger:


   "Om du faller sju gånger, res dig upp åtta."


Just genom att göra olika typer av misstag lär vi oss nya saker om livet och oss själva om vi tar oss tid att reflektera över dem för att försöka komma fram till hur vi skulle vilja ändra på vårt handlande i framtiden för att få mer av harmoni och fred i livet.


Nedan en möjlig iteration i arbetet med sig själv som ingår i det livslånga lärandet under många reinkarnationer:


 1. Göra erfarenheter i sin vardag i smått som stort... (Ibland gör vi misstag eller misslyckas)
 2. Reflektera över dem i förhållande till sig själv
 3. Rannsaka sig själv vid behov
 4. Bära sitt kors/lidande genom bönens stöd
 5. Ge sig själv medkänsla - utan att tycka synd om sig själv
 6. Försöka ha en positiv inställning till livet
 7. Försöka förbättra sitt sätt att leva i små steg


Små små steg framåt, ibland något steg bakåt :-).


Vi kommer alla att nå fullkomlighet i framtiden, enligt Martinus livsanalyser.


Ora et labora = Be och arbeta

   - Bönen är ett viktigt verktyg i livet


Per aspera ad astra = Genom svårigheter mot stjärnorna

   - Inställningen till svårigheter är A & OOm

 

Syftet med novamondo.se är att presentera tankar inspirerade av författaren och intuitionsgeniet Martinus. Jag försöker även beskriva hur man kan vara delaktig i att bygga upp en ny och fredligare värld - först och främst i sig själv och i förhållande till sin omgivning, vilket är en utmaning stor nog!!!


Efter att ha läst Martinus texter och lyssnat på hans föredrag under många år är jag övertygad om att hans världsbild kommer att betyga mycket för fler och fler människor i framtiden. Detta för att den presenterar unika och grundläggande analyser av livet som förklarar saker som ingen annan gjort tidigare, t.ex. gör Martinus detaljerade förklaringar om vår inre struktur och beskriver två "generalorgan" i oss som påverkar allt i våra liv - han kallar dem för den feminina polen och den maskulina polen. Förutom en mängd teoretiska analyser om livet kommer Martinus även med förklaringar som kan vara till stor hjälp i vardagen för alla som känner inspiration för hans verk och som har ett stort intresse av att försöka omsätta dessa förklaringar i sitt eget liv. 


Just detta att omsätta Martinus kosmiska analyser i sitt eget liv är det riktigt viktiga och även det riktigt svåra, enligt min erfarenhet. I samband med denna utmanande och samtidigt inspirerande uppgift har jag sammanställt 12 punkter som ibland hjälper mig att få en mer positiv inställning till min vardag. Nedan följer en inledning till dessa 12 punkter och sedan själva listan av punkter.


Om mig

När jag var omkring 10 år gammal var jag rätt religiös - jag bad till Gud om att vinna hockeymatcher och att det skulle komma mycket snö på vintern. Förmodligen blev jag påverkad av kristna ”missionärer” som besökte skolor i mitten av 80-talet – jag minns hur vi sjöng om Jesus när de kom på besök. Men det satt inte i så värst länge. I början av tonåren var jag en inbiten ”materialist” och fnös åt allt som hade med andlighet att göra. I slutet av tonåren var jag inte så säker längre angående s.k. ”livsfrågor” men hade egentligen inget större intresse av dem. När min klass i slutet av gymnasiet skulle skriva en uppsats om ett valfritt ämne i religion-kursen kom jag att tänka på de böcker som min pappa hade hemma och som handlade om ”Martinus kosmologi”. Jag fick låna boken ”Kosmiska lektioner” och läste den med växande intresse. Det blev starten på en process som har format hela mitt liv.

 

Jag fortsatte att läsa bok efter bok av Martinus. Den läsningen påverkade mig fort att bli vegetarian och några år senare gav den mig idén till att börja med esperanto. Som student i Umeå gjorde jag mina första försök med esperanto – först genom en brevkurs (detta var före webbens tid) och senare med en sommarkurs i Karlskoga och efter det en kvällskurs som hölls av en läkarstudent. Men det var först när jag började resa med esperanto och träffa esperantister från olika länder som jag verkligen kom igång och lärde mig att tala språket. Efterhand växte mitt esperanto-intresse och jag blev involverad i olika projekt och organisationer kring detta internationella språk. Jag jobbade då som programmerare men valde att gå ner på halvtid för att få mer tid till diverse esperanto-projekt.

 

När webbyrån som jag jobbade på gick i konkurs (under ”IT-kraschen” i början av 2000-talet) flyttade jag till Belgrad för att bo med en smart tjej som jag lärt känna på träffar i Bulgarien, Tyskland och Turkiet. Tillsammans jobbade vi med framförallt att skapa lernu.net (en hemsida där man kan lära sig grunderna i esperanto) under ca 5 år och kunde leva på det tack vare ekonomiskt stöd från en fond i USA (Esperantic Studies Foundation).

 

Även om esperanto under flera år var mitt största intresse, hade jag hela tiden Martinus världsbild i bakhuvudet. Efter en tid där fokus legat mest på familjen och lärarjobbet, försöker jag nu att hinna med mina intressen kring esperanto och Martinus världsbild på olika sätt. 


Till vardags jobbar jag på en folkhöskola som lärare och koordinator. 

 


Föredrag och presentationer

Jag kommer gärna till gymnasieskolor, folkhögskolor och högskolor i Stockholms trakten för att prata om olika teman relaterat till Martinus och hans världsbild. Det kostar inget.

 

Här en lista på möjliga föredrag:

 • Om Martinus liv och hans världsbild 
 • Vår utveckling som sfinxväsen under många liv
 • Om det konstruerade språket Esperanto
 • Kristendomens kärna i kosmisk belysning 
 • En ny värld kommer! Men först ragnarök igen...
 • Livsråd i Martinus anda, 12 punkter i arbetet med sig själv


Föredragen är ca 45 minuter långa, men det kan anpassas efter önskemål. Självklart finns möjlighet att ställa frågor eller kommentera innehållet under eller efter presentationen. 

 

Kontakta mig på adressen nedan om det låter intressant.


Skriva gärna till mig och berätta vad du tycker om denna sida.


info@novamondo.se 

 

\Håkan Lundberg